Εισαγωγικά Στοιχεία

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» αρχικά αποφασίστηκε μετά από πρόταση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ711/33Β7/295/30-5-95).

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα διανύοντας ήδη το εικοστό όγδοο έτος της λειτουργίας του, ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναμόρφωση. Μέχρι σήμερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών και θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ’ αυτό συνέβαλε η διατήρηση της ομάδας των διδασκόντων με τη συμμετοχή όχι μόνο μελών Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Βιολογίας και την Ιατρική Σχολή, αλλά και έμπειρων ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών ΔΠΜΣ «Eφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική Ποιότητας Ακαδημαϊκής Μονάδας

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθιστώντας το Τμήμα Βιολογίας και την Ιατρική Σχολή, απόλυτα προσηλωμένα στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κανονισμός Λειτουργίας

Διαδικασία καταχώρησης Πτυχιακών Εργασιών, Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» του ΕΚΠΑ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών οφείλουν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ